Każdego roku w Polsce produkujemy średnio 12 mln ton śmieci w tym metali kolorowych, złomu. Jeśli trafią one na wysypisko śmieci, to będą tam nawet kilkaset lat. Dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści, jakie płyną z segregacji i wtórnym przetwarzaniu odpadów to przede wszystkim czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy.

.